Home

Welkom op de website van de K.B.T.C.!

 

De K.B.T.C is opgericht in 1890 en is hiermee één van de oudste rasverenigingen van België.


De rasvereniging is aangesloten bij de K.K.U.S.H onder het nummer 2. Doelstelling van onze vereniging is het in stand houden en verbeteren van onze teckels. Om deze doelstellingen te realiseren organiseren wij werkproeven, teckelwandelingen en een jaarlijkse clubmatch.

Bienvenue sur le site du R.T.C.B.!

 

Le R.T.C.B. a été fondé en 1890 et est l’un des plus anciens clubs de races en Belgique.

 

Le club de race est affilié à la K.K.U.S.H sous le numéro 2.  L'objectif de notre association est de maintenir et d'améliorer nos Teckels. Pour atteindre ces objectifs, nous organisons des épreuves de travail, des promenades et un clubmatch.

Nieuws


(bijgewerkt 16/08/2022)


Wij geven u afspraak  op 18 september 2022 in Dessel voor de 42ste tentoonstelling van de KBTC. Info en inschrijving -> CAC ClubmatchKalender 2022 toegevoegd op de pagina activiteiten.

Eerstvolgende activiteit: Spurlaut proef in Hingeon. Meer uitleg over de teckelproeven kan je terugvinden onder 'info' > 'wedstrijdreglement'


31/01/2022: KKUSH Nieuws


Licenties - dekking Burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen in het buitenland

Indien een lid zich in het buitenland inschrijft voor een wedstrijd of een tentoonstelling is dit lid  ( en zijn/haar hond(en)) ook verzekerd onder het systeem van de licenties op voorwaarde dat het lid bij de inschrijving zijn/haar licentienummer heeft ingevuld (eventueel in een kader "opmerkingen").Nouvelles


(actualisé 16/08/2022)


Rendez-vous le 18 septembre 2022 à Dessel pour la 42ème Exposition du RTCB 

Info et inscription -> CAC Clubmatch
Calendrier 2022 ajouté sur le page 'activités. Prochaine activité, Spurlaut à Hingeon. Sous 'Info' > 'règlement d'épreuves' vous pouvez trouver plus d'infos sur toutes les épreuves de nos teckels.


31/01/2022: Nouvelles URCSH


Licences - responsabilité civile et couverture des accidents personnels à l'étranger

Si un membre participe à un concours ou une exposition à l'étranger, ce membre ( et son ou ses chiens) est également assuré dans le cadre du système de licences pour autant que le membre ait indiqué son numéro de licence au moment de l'inscription (éventuellement dans une case "remarques").